Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png
Phụ nữ Hương Thủy làm kính bảo hộ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu
Ngày cập nhật 14/05/2021

Từ phát động của công đoàn cơ quan UBND, HĐND TX. Hương Thủy, chị em đoàn viên công đoàn đã tiến hành làm kính bảo hộ với tấm chắn ngăn giọt bắn để hỗ trợ ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 cho các thành viên tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 (Lăng Cô - Phú Lộc) và số 9 (sân bay Phú Bài - TX. Hương Thủy).

Theo kế hoạch, chiều 11/5, 200 gương chắn bằng nhựa trong suốt sẽ chuyển đến 2 chốt nói trên. 1-2 ngày tới, 400 gương chắn còn lại sẽ hoàn tất.
 
Theo bà Cái Thị Duyên - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, từ nguồn kinh phí công đoàn, các thành viên phân công chuẩn bị kéo, thước, ghim bấm, dây thun, băng keo, mica và xốp (nhằm nâng kính không để áp sát mặt, hạn chế làm mờ kính), sau đó tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc để “sản xuất”.
 
“Những công đoạn hoàn thành kính bảo hộ khá đơn giản, còn vật dụng có thể mua được ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào với tổng giá thành khoảng 5 ngàn đồng/chiếc. Mục tiêu trước mắt là làm 600 chiếc. Sau đó tùy theo tình hình để làm thêm. Mấy chị em cũng tính đến phương án đem về nhà làm vào buổi tối nếu nhu cầu tăng”, bà Duyên nói.
Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phụ nữ Hương Thủy làm kính bảo hộ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu
Ngày cập nhật 14/05/2021

Từ phát động của công đoàn cơ quan UBND, HĐND TX. Hương Thủy, chị em đoàn viên công đoàn đã tiến hành làm kính bảo hộ với tấm chắn ngăn giọt bắn để hỗ trợ ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 cho các thành viên tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 (Lăng Cô - Phú Lộc) và số 9 (sân bay Phú Bài - TX. Hương Thủy).

Theo kế hoạch, chiều 11/5, 200 gương chắn bằng nhựa trong suốt sẽ chuyển đến 2 chốt nói trên. 1-2 ngày tới, 400 gương chắn còn lại sẽ hoàn tất.
 
Theo bà Cái Thị Duyên - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, từ nguồn kinh phí công đoàn, các thành viên phân công chuẩn bị kéo, thước, ghim bấm, dây thun, băng keo, mica và xốp (nhằm nâng kính không để áp sát mặt, hạn chế làm mờ kính), sau đó tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc để “sản xuất”.
 
“Những công đoạn hoàn thành kính bảo hộ khá đơn giản, còn vật dụng có thể mua được ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào với tổng giá thành khoảng 5 ngàn đồng/chiếc. Mục tiêu trước mắt là làm 600 chiếc. Sau đó tùy theo tình hình để làm thêm. Mấy chị em cũng tính đến phương án đem về nhà làm vào buổi tối nếu nhu cầu tăng”, bà Duyên nói.
Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phụ nữ Hương Thủy làm kính bảo hộ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu
Ngày cập nhật 14/05/2021

Từ phát động của công đoàn cơ quan UBND, HĐND TX. Hương Thủy, chị em đoàn viên công đoàn đã tiến hành làm kính bảo hộ với tấm chắn ngăn giọt bắn để hỗ trợ ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 cho các thành viên tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 (Lăng Cô - Phú Lộc) và số 9 (sân bay Phú Bài - TX. Hương Thủy).

Theo kế hoạch, chiều 11/5, 200 gương chắn bằng nhựa trong suốt sẽ chuyển đến 2 chốt nói trên. 1-2 ngày tới, 400 gương chắn còn lại sẽ hoàn tất.
 
Theo bà Cái Thị Duyên - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, từ nguồn kinh phí công đoàn, các thành viên phân công chuẩn bị kéo, thước, ghim bấm, dây thun, băng keo, mica và xốp (nhằm nâng kính không để áp sát mặt, hạn chế làm mờ kính), sau đó tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc để “sản xuất”.
 
“Những công đoạn hoàn thành kính bảo hộ khá đơn giản, còn vật dụng có thể mua được ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào với tổng giá thành khoảng 5 ngàn đồng/chiếc. Mục tiêu trước mắt là làm 600 chiếc. Sau đó tùy theo tình hình để làm thêm. Mấy chị em cũng tính đến phương án đem về nhà làm vào buổi tối nếu nhu cầu tăng”, bà Duyên nói.
Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phụ nữ Hương Thủy làm kính bảo hộ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu
Ngày cập nhật 14/05/2021

Từ phát động của công đoàn cơ quan UBND, HĐND TX. Hương Thủy, chị em đoàn viên công đoàn đã tiến hành làm kính bảo hộ với tấm chắn ngăn giọt bắn để hỗ trợ ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 cho các thành viên tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 (Lăng Cô - Phú Lộc) và số 9 (sân bay Phú Bài - TX. Hương Thủy).

Theo kế hoạch, chiều 11/5, 200 gương chắn bằng nhựa trong suốt sẽ chuyển đến 2 chốt nói trên. 1-2 ngày tới, 400 gương chắn còn lại sẽ hoàn tất.
 
Theo bà Cái Thị Duyên - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, từ nguồn kinh phí công đoàn, các thành viên phân công chuẩn bị kéo, thước, ghim bấm, dây thun, băng keo, mica và xốp (nhằm nâng kính không để áp sát mặt, hạn chế làm mờ kính), sau đó tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc để “sản xuất”.
 
“Những công đoạn hoàn thành kính bảo hộ khá đơn giản, còn vật dụng có thể mua được ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào với tổng giá thành khoảng 5 ngàn đồng/chiếc. Mục tiêu trước mắt là làm 600 chiếc. Sau đó tùy theo tình hình để làm thêm. Mấy chị em cũng tính đến phương án đem về nhà làm vào buổi tối nếu nhu cầu tăng”, bà Duyên nói.
Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phụ nữ Hương Thủy làm kính bảo hộ hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu
Ngày cập nhật 14/05/2021

Từ phát động của công đoàn cơ quan UBND, HĐND TX. Hương Thủy, chị em đoàn viên công đoàn đã tiến hành làm kính bảo hộ với tấm chắn ngăn giọt bắn để hỗ trợ ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19 cho các thành viên tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 (Lăng Cô - Phú Lộc) và số 9 (sân bay Phú Bài - TX. Hương Thủy).

Theo kế hoạch, chiều 11/5, 200 gương chắn bằng nhựa trong suốt sẽ chuyển đến 2 chốt nói trên. 1-2 ngày tới, 400 gương chắn còn lại sẽ hoàn tất.
 
Theo bà Cái Thị Duyên - Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin, từ nguồn kinh phí công đoàn, các thành viên phân công chuẩn bị kéo, thước, ghim bấm, dây thun, băng keo, mica và xốp (nhằm nâng kính không để áp sát mặt, hạn chế làm mờ kính), sau đó tận dụng thời gian ngoài giờ làm việc để “sản xuất”.
 
“Những công đoạn hoàn thành kính bảo hộ khá đơn giản, còn vật dụng có thể mua được ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào với tổng giá thành khoảng 5 ngàn đồng/chiếc. Mục tiêu trước mắt là làm 600 chiếc. Sau đó tùy theo tình hình để làm thêm. Mấy chị em cũng tính đến phương án đem về nhà làm vào buổi tối nếu nhu cầu tăng”, bà Duyên nói.
Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.168.880
Truy cập hiện tại 333 khách