Văn hóa Hương Thủy
Ngày cập nhật 13/11/2015

Các làng quê của Thừa Thiên Huế xưa tuy chưa có bề dày lịch sử thực lớn, nhưng không ở làng quê nào là không tồn tại một dòng văn nghệ dân gian. Đó là những điệu hò, câu lý, những truyện kể, bài vè... ra đời từ cuộc sống, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Có thể nói xứ Huế có những thể loại văn học dân gian gì thì ở Hương Thủy cũng hiện hữu, cũng tồn tại các thể loại văn học dân gian ấy, tuy mức độ nhiều ít, đậm nhạc còn khác nhau. Tất nhiên, có những thể loại không phải ra đời ngay trên vùng quê Hương Thủy, nhưng do sự giao lưu văn hóa giữa các vùng quê mà các thể loại ấy đã có mặt ở làng này, thôn nọ.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn