Cử tri xã Thủy Bằng kiến nghị UBND thị xã quan tâm cấp cho địa phương một chiếc ca nô (hoặc thuyền) để phục vụ công tác phòng chống lụt bão
Ngày cập nhật 20/07/2017

Cử tri xã Thủy Bằng kiến nghị UBND thị xã quan tâm cấp cho địa phương một chiếc ca nô (hoặc thuyền) để phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tuần tra việc khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn.

Trả lời: Căn cứ tình hình và nhu cầu của địa phương, UBND thị xã đã cấp phát kính phí cho địa phương để bố trí phương tiện phục vụ nhu cầu công tác.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn