Cử tri phường Thủy Phương phản ánh về vấn đề thu phí trong tách thửa: Có gia đình vừa đo đạt, cấp GCNQSD đất xong (trả phí đo đạt lần 1); khi phân thửa, gia đình tiếp tục chịu thêm phí đo đạt
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri phường Thủy Phương phản ánh về vấn đề thu phí trong tách thửa: Có gia đình vừa đo đạt, cấp GCNQSD đất xong (trả phí đo đạt lần 1); khi phân thửa, gia đình tiếp tục chịu thêm phí đo đạt lại một lần nữa (lần 2). Đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu, có kiến nghị miễn, giảm mức thu phí đo đạt đối với diện tích mà trước đó đã đo và thu phí.

 

Trả lời: Việc thu phí trích đo địa chính thửa đất, đo tách thửa để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất được chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã áp dụng theo quy định tại Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành Bộ đơn giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với địa bàn thị xã Hương Thủy, toàn bộ các phường, xã đã được đo đạc lập bản đồ địa chính 12/12 xã, phường và đã được các đơn vị tư vấn gồm Công ty TNMT3, TNMT5 và Công ty GIS Nam Việt bàn giao toàn bộ hồ sơ cấp giấy, cấp đổi cho các phường, xã từ năm 2016 (10 đơn vị đo đạc, chỉnh lý, 2 xã Dương Hòa, Phú Sơn đo đạc mới). Do vậy, phần lớn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình trên địa bàn thị xã không phải nộp lệ phí đo đạc, lệ phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, có một số trường hợp các hộ gia đình cũng như chính quyền địa phương chưa phối hợp tốt với đơn vị tư vấn trong vấn đề đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Dẫn đến kết quả đo đạc địa chính không đảm bảo theo đúng hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình. Những trường hợp này, khi tổ chức cấp GCN QSDĐ hoặc cấp đổi GCN phải thực hiện trích đo địa chính để đảm bảo đúng với hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình (chỉ thực hiện với những địa bàn sau khi đơn vị tư vấn đã kết thúc và bàn giao hồ sơ địa chính). Trên toàn địa bàn thị xã, số lượng hồ sơ phải đo đạc lại không lớn, tính đến tháng 4/2018 trên địa bàn thị xã chỉ có 84 trường hợp phải thực hiện việc đo đạc lại để tiến hành việc cấp GCN, cấp lại, cấp đổi GCN.

Việc đo đạc, tách thửa để người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chi nhánh văn phòng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo yêu cầu của người sử dụng.

Về đơn giá thực hiện dịch vụ đo đạc, chế độ miễn, giảm lệ phí đo đạc: Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở TNMT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm tra lại định mức đơn giá đo đạc và các chế độ liên quan, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ báo cáo Sở TNMT tổng hợp và kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sau khi có ý kiến chính thức của UBND tỉnh về việc điều chỉnh đơn giá dịch vụ đo đạc, chế độ miễn, giảm. Chi nhánh Văn phòng đăng ký kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã đồng thời thông báo đến bà con cử tri được biết.

 

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn