Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư các tuyến đường: Lụ - Tân Ba; Lụ - Tre Giáo; những tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt tuyến Lụ-Tre Giáo
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị thị xã quan tâm đầu tư các tuyến đường: Lụ - Tân Ba; Lụ - Tre Giáo; những tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt tuyến Lụ-Tre Giáo đoạn qua thôn 4 có ngầm tràn quá thấp nên thường xuyên bị ngập úng dài ngày mỗi khi có mưa hoặc khi hồ Tả Trạch điều tiết xả nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư, sửa chữa tuyến đường và nâng cao trình đập để tránh tình trạng ngập dài ngày; cử tri đã nhiều lần có ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời: Năm 2018, UBND thị xã đã tổng hợp, rà soát các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thị xã để có hướng khắc phục, sửa chữa và các tuyến đường mà cử tri kiến nghị trên đã được UBND thị xã đưa vào kế hoạch sửa chữa trong năm 2018. Riêng các ngầm tràn khi thiết kế đã tính đến các yếu tố tác động về lưu lượng nước trong thời gian rất ngắn khi có lũ nên việc thay đổi cao trình các ngầm tràn là không cần thiết. Đối với quy trình xả lũ của hồ Tả Trạch, UBND thị xã sẽ phản ánh lên đơn vị quản lý và UBND tỉnh.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn