Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị UBND thị xã quan tâm việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường liên xã sau lũ lụt bị sạc lở và hư hỏng nặng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri xã Thủy Vân kiến nghị UBND thị xã quan tâm việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường liên xã sau lũ lụt bị sạc lở và hư hỏng nặng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã trong năm 2018 để xã sớm đạt xã nông thôn mới.

Trả lời: Hiện nay, công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường liên xã Thanh Vân đang được tiến hành. Đối với các vị trí có nguy cơ sạt lỡ, UBND thị xã sẽ tổ chức khảo sát, lập dự án để khắc phục khi cân đối được nguồn vốn .

+ Về việc đầu tư Nhà văn hóa xã Thủy Vân: Hiện nay, công trình trên đã có trong kế hoạch đầu tư trung hạn của thị xã, do đó, UBND thị xã sẽ xem xét để bố trí nguồn vốn để đầu tư trong thời gian đến.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn