Cử tri phường Thủy Phương, xã Thủy Vân kiến nghị quan tâm sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng (bị hỏng) ở các tuyến đường Dạ Lê, Giáp Hải ở phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri phường Thủy Phương, xã Thủy Vân kiến nghị quan tâm sửa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng (bị hỏng) ở các tuyến đường Dạ Lê, Giáp Hải ở phường Thủy Phương và tuyến đường liên xã ở Thủy Vân

Trả lời: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã nói chung và các tuyến đường Dạ Lê, Giáp Hải, Liên xã Thanh Vân nói riêng, Phòng Quản lý đô thị đã hợp đồng với đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa, thay thế vào đầu năm 2018.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn