Cử tri thôn Khe Sòng và thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy sớm bàn giao đất lâm nghiệp cho xã theo Kế hoạch
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri thôn Khe Sòng và thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy sớm bàn giao đất lâm nghiệp cho xã theo Kế hoạch, để giao đất cho người dân sử dụng, phát triển kinh tế theo phương án đã được UBND thị xã phê duyệt.

 

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã có văn bản số 580/UBND ngày 06/7/2017 đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy thống kê, rà soát lại quỹ đất, vị trí đất dự kiến giao lại cho xã Dương Hòa trong thời gian đến và đã kiến nghị với Đoàn Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn sớm thực hiện việc khai thác, bàn giao đất lại cho địa phương theo lộ trình (kế hoạch của UBND tỉnh). UBND thị xã tiếp tục đôn đốc và phối hợp với các đơn vị xử lý diện tích đất đang bị lấn chiếm để có mặt bằng sạch giao đất cho dân sử dụng trong thời gian đến.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn