Các hộ dân khu Tái định cư Khe Sòng, xã Dương Hòa kiến nghị thị xã sớm giải quyết cấp GCNQSD đất không thu tiền sử dụng đất vì các hộ này thuộc trường hợp di dời tái định cư
Ngày cập nhật 20/07/2018

Các hộ dân khu Tái định cư Khe Sòng, xã Dương Hòa kiến nghị thị xã sớm giải quyết cấp GCNQSD đất không thu tiền sử dụng đất vì các hộ này thuộc trường hợp di dời tái định cư theo chính sách của nhà nước để xây dựng dự án Thủy lợi, thủy điện Hồ Tả Trạch.

Trả lời: Các hộ sử dụng đất tại khu Tái định cư Khe Sòng được Nhà nước giao đất bố trí tái định cư thuộc dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng lòng hồ Tả Trạch theo nguyên tắc được đền bù đất ở tại vị trí cũ thì phải nộp tiền sử dụng đất tại vị trí đất ở mới. Do đó, các hộ sử dụng đất tại Khu tái định cư Khe Sòng khi cấp GCNQSDĐ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, khi lập thủ tục cấp GCNQSDĐ cho các hộ, UBND xã Dương Hòa xác nhận nguồn gốc sử dụng đất là sử dụng ổn định vào năm 2004 nên phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm cấp giấy vào năm 2013 (80.000 đồng/m2) nên tiền sử dụng đất phải nộp của các hộ là 20 triệu đồng (công nhận hạn mức đất ở tại xã là 500m2). Hiện nay, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho Thanh tra thẩm tra lại GCNQSDĐ đã cấp cho các trường hợp trên để có cơ sở thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận theo nguồn gốc là đất giao tái định cư và nộp tiền sử dụng đất 100% theo giá đất tại thời điểm năm 2004.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn