Cử tri thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa phản ánh các diện tích đất lâm nghiệp được nhà nước giao cho người dân từ năm 2015, 2016 đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSD đất.
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa phản ánh các diện tích đất lâm nghiệp được nhà nước giao cho người dân từ năm 2015, 2016 đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQSD đất. Đề nghị UBND thị xã sớm thực hiện việc cấp giấy CNQSD đất cho người dân.

Trả lời: Đối với quỹ đất lâm nghiệp đã giao cho dân vào năm 2015 và 2016, UBND thị xã đã phê duyệt phương án giao đất tổng thể và UBND xã Dương Hòa đã căn cứ theo phương án về đối tượng đã tạm giao cho dân sử dụng để tránh tình trạng lấn chiếm và đưa đất vào sử dụng có hiệu quả. Nhưng đến nay chưa ban hành quyết định giao đất và cấp GCNQSDĐ cho người dân do UBND tỉnh chưa phê duyệt quy định về phương án quản lý, sử dụng quỹ đất lâm nghiệp có nguồn gốc tiếp nhận từ các đơn vị, công ty lâm nghiệp trên địa bàn. Sau khi có quy định cụ thể, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Phòng TN&MT, các ngành chức năng và UBND xã Dương Hòa tiến hành lập thủ tục giao đất không thu tiền sử dụng đất (hoặc cho thuê đất) và cấp GCNQSDĐ cho các hộ sử dụng theo quy định.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn