Cử tri phường Thủy Dương phản ánh: Dự án Khu du lịch sinh thái Nhà rường Huế triển khai rất chậm, gây khó khăn cho việc sinh hoạt, sửa chữa nhà ở của người dân.
Ngày cập nhật 20/07/2018

Cử tri phường Thủy Dương phản ánh: Dự án Khu du lịch sinh thái Nhà rường Huế triển khai rất chậm, gây khó khăn cho việc sinh hoạt, sửa chữa nhà ở của người dân. Hiện nay, trên đất dự án có xây dựng 1 gara sửa chữa ô tô, không đúng mục đích sử dụng đất. Đề nghị UBND thị xã kiểm tra, xử lý tình trạng nói trên. Nếu dự án không thực hiện thì trả lại đất để người dân an sinh cuộc sống.

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã có Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 25/5/2017 kiến nghị với HĐND tỉnh và UBND tỉnh về tiến độ triển khai dự án và đã được UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát. Ngày 04/1/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 47/UBND-XTĐT về việc cho phép Công ty TNHH Việt Thắng tiếp tục triển khai các hạng mục của dự án theo tiến độ đã cam kết đến ngày 31/3/2018. Hiện nay, qua kiểm tra thì dự án có khởi động lại nhưng vẫn chậm so với tiến độ, trên đất có xây dựng một gara sửa chữa xe cơ giới và còn 03 hộ dân sử dụng đất có nhà ở nhưng chưa bố trí tái định cư (trong đó có 01 hộ đã nhận tiền đền bù, 02 hộ chưa nhận tiền đền bù). UBND thị xã đã có Công văn số 570/UBND-TNMT ngày 07/5/2018 kiến nghị UBND tỉnh kiểm tra xử lý theo quy định; Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép điều chỉnh giảm diện tích của dự án để tách diện tích sử dụng đất của 03 hộ có nhà ở theo hiện trạng sử dụng và trả lại cho các hộ sử dụng ổn định cuộc sống.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn