Cử tri phường Phú Bài, xã Thủy Thanh đề nghị UBND thị xã kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ chi phí về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công.
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri phường Phú Bài, xã Thủy Thanh đề nghị UBND thị xã kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ chi phí về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công.

Trả lời: Trong thời gian qua, Phòng LĐ-TB&XH đã tiếp nhận 16 đơn xin hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở của đối tượng có công cách mạng do các phường, xã chuyển đến nhưng không nằm trong diện được phê duyệt hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng tham mưu, kiến nghị Sở LĐ-TB&XH xem xét giải quyết những trường hợp nói trên. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có kết quả phản hồi từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh. UBND thị xã sẽ chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH tiếp tục kiến nghị Sở LĐ-TB&XH.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn