Cử tri phường Thủy Lương kiến nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ nâng cấp hệ thống trạm bơm điện của HTX Nông nghiệp, do công suất nhỏ nên tiêu úng chậm
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri phường Thủy Lương kiến nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ nâng cấp hệ thống trạm bơm điện của HTX Nông nghiệp, do công suất nhỏ nên tiêu úng chậm, gây ra ngập úng dài ngày làm chết lúa của xã viên.

Trả lời: UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa nước năm 2017; trong đó đã phân bổ cho HTX NN Thủy Lương 360 triệu đồng để xây dựng trạm bơm bàu Tây, do vậy vấn đề tiêu úng và đảm bảo lượng nước tưới cho cây lúa của vùng này đã được giải quyết.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn