Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị: việc quy hoạch bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của tỉnh tại địa bàn xã khiến nguồn nước ở đây thường bị phèn khô vào mùa hè
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị: việc quy hoạch bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của tỉnh tại địa bàn xã khiến nguồn nước ở đây thường bị phèn khô vào mùa hè. Đề nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho khu vực này.

Trả lời: Vấn đề này, UBND thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh và Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư hệ thống nước sinh hoạt trong năm 2018.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn