Cử tri phường Thủy Châu kiến nghị UBND thị xã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ đường cầu hồ Châu Sơn đến đường Trưng Nữ Vương
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri phường Thủy Châu kiến nghị UBND thị xã đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ đường cầu hồ Châu Sơn đến đường Trưng Nữ Vương; Kiệt đường Mai Xuân Thưởng (Tổ 4); Đường Võ Liêm, Võ Khoa (Tổ 3); Cử tri xã Thủy Thanh kiến nghị UBND thị xã xem xét đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực cầu ngói Thanh Toàn và đầu tư lập dự án di dời 4 hộ dân đang sinh sống khu vực bờ sông cạnh cầu ngói Thanh Toàn nhằm khai thác, phát huy giá trị di tích cầu ngói Thanh Toàn.

Trả lời: Hiện nay, các dự án điện chiếu sáng nói trên đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 của thị xã và sẽ xem xét đầu tư trong thời gian đến.

Đối với việc di dời 4 hộ dân sinh sống ở khu vực bờ sông cạnh cầu ngói Thanh Toàn: UBND thị xã đã có chủ trương giao UBND xã Thủy Thanh lập phương án giải tỏa, di dời tái định cư theo đúng quy định (Thông báo Kết luận số 94/TB-UBND ngày 25/8/2017 của UBND thị xã)

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn