Cử tri xã Thủy Thanh tiếp tục kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí để thực hiện công trình sân bóng xã và bê tông hóa các đường thôn xóm còn lại
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri xã Thủy Thanh tiếp tục kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư, bố trí kinh phí để thực hiện công trình sân bóng xã và bê tông hóa các đường thôn xóm còn lại; đầu tư mở rộng tuyến đường Trung tâm xã (đoạn từ trường MN Thủy Thanh2 đến nút giao).

Trả lời: Công trình sân bóng đá xã Thủy Thanh đã được đầu tư với kinh phí 790 triệu đồng (từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh). Tuy vậy, hiện nay cao trình và mặt sân chưa đảm bảo, UBND thị xã sẽ xem xét đầu tư khi cân đối được nguồn lực. Về việc đầu tư bê tông hóa các đường thôn xóm nông thôn: trong năm 2017, thị xã thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng để bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn xã và thực hiện được 2,3 km đường bê tông. Ngoài ra, thị xã còn đầu tư đường liên xã Thanh Vân với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng (khởi công tháng 11/2017 – vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách tỉnh).

Đối với tuyến đường trung tâm xã đã được UBND thị xã thống nhất chủ trương đầu tư trong kế hoạch 2018 với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn