Cử tri phường Thủy Lương kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư cứng hóa tuyến đê bao bầu Đông, bầu Tây nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.
Ngày cập nhật 30/05/2018

Cử tri phường Thủy Lương kiến nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư cứng hóa tuyến đê bao bầu Đông, bầu Tây nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trả lời: Ngày 17/10/2016, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa nước theo Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; trong đó phân bổ cho phường Thủy Lương 530 triệu đồng để nâng cấp đê bao Hà Củi bàu Tây. Do nguồn kinh phí đầu tư cứng hóa cho các tuyến đê bao nói trên rất lớn, trong khi nguồn lực thị xã hạn chế nên trong thời gian tới thị xã sẽ tranh thủ nguồn lực từ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp của cấp trên để cứng hóa các tuyến đê bao nói trên.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn