Cử tri phường Phú Bài kiến nghị UBND thị xã có kế hoạch tổ chức cắm mốc quy hoạch dự án hồ Ba Cửa để nhân dân biết và tạo điều kiện cho địa phương quản lý đúng theo quy hoạch.
Ngày cập nhật 29/05/2018

Cử tri phường Phú Bài kiến nghị UBND thị xã có kế hoạch tổ chức cắm mốc quy hoạch dự án hồ Ba Cửa để nhân dân biết và tạo điều kiện cho địa phương quản lý đúng theo quy hoạch.

Trả lời: Dự án quy hoạch phân khu khu công viên Hồ Ba Cửa hiện nay đang được trình Sở Xây dựng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Sau khi được phê duyệt nhiệm vụ sẽ tổ chức lập và phê duyệt Đồ án; trên cơ sở đó sẽ tổ chức công bố và triển khai cắm mốc để người dân biết.

 

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn