Cử tri phường Thủy Dương kiến nghị UBND thị xã thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra ranh giới đất của dự án sân gôn vì hiện nay dự án đang thi công, lấn chiếm đất công, đất sản xuất
Ngày cập nhật 14/05/2017

- Cử tri phường Thủy Dương kiến nghị UBND thị xã thành lập tổ kiểm tra để kiểm tra ranh giới đất của dự án sân gôn vì hiện nay dự án đang thi công, lấn chiếm đất công, đất sản xuất của người dân và chủ dự án sân gôn vẫn chưa chi trả tiền bồi thường đất nuôi trồng thuỷ sản cho người dân.

Trả lời: UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thị xã phối hợp với UBND phường Thủy Dương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất dự án sân gôn thì nhận thấy ranh giới khu đất chưa được xác định rõ ràng trên thực địa. Ngày 07/10/2016, UBND thị xã đã có Công văn số 774/UBND-TNMT về việc yêu cầu giải quyết một số nội dung liên quan thực hiện Dự án sân gôn Huế gửi Công ty cổ phần Thiên An đồng thời báo cáo UBND tỉnh, trong đó yêu cầu Công ty phải thực hiện một số nội dung sau:

- Đảm bảo giải pháp thi công an toàn, không gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân;

- Thực hiện việc tăng dày mốc giới hoặc xây dựng hàng rào để khoanh vùng phạm vi khu đất được giao để thực hiện dự án;

- Về đền bù, yêu cầu Công ty chuyển 608 triệu đồng tiền đền bù để Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã chi trả tiền cho các trường hợp đã được UBND thị xã phê duyệt giá trị đền bù. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa chuyển để chi trả các hộ bị ảnh hưởng.

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn