Giải quyết cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại khu vực Hạ kênh Giàng thôn 8B, xã Thủy Phù và hành lang cây xanh KCN Phú Bài thôn 1B-Thủy Phù
Ngày cập nhật 18/01/2016

- Giải quyết cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân tại khu vực Hạ kênh Giàng thôn 8B, xã Thủy Phù và hành lang cây xanh KCN Phú Bài thôn 1B-Thủy Phù, vấn đề này cử tri đã đề nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

- Các hộ gia đình đang sử dụng đất tại khu vực Hạ Kênh Giàng thôn 8B, xã Thủy Phù có nguồn gốc sử dụng đất khá phức tạp, nhất là về nguồn gốc và ranh giới sử dụng đất. Để cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình đúng với quy định của pháp luật, UBND thị xã đã thành lập Tổ công tác rà soát việc sử dụng đất của các hộ khu vực này. Ngày 02/10/2015, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho UBND xã Thủy Phù phối hợp với các ban, ngành của thị xã, thông báo cho các hộ gia đình biết để xác định ranh giới sử dụng đất trên thực địa, hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính để làm cơ sở xem xét cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình ở khu vực này.

- Khu vực Hành lang xanh thuộc KCN Phú Bài có 68 hộ gia đình có nhu cầu cấp GCNQSD đất. Năm 2013, UBND xã Thủy Phù đã chuyển cho Văn phòng ĐKQSD đất 37 hồ sơ cấp giấy lần đầu, số hồ sơ này đã được thẩm tra và thông báo cho các hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, tại thời điểm này có thông báo thu hồi đất để đền bù và GPMB thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A nên tạm dừng việc cấp giấy cho các hộ gia đình theo quy định để thực hiện việc GPMB. Đến nay, công tác GPMB tại khu vực này đã hoàn thành, Phòng TN&MT đang tham mưu cấp GCNQSD đất cho các hộ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính. Còn lại 31 hồ sơ, giao trách nhiệm cho UBND xã Thủy Phù đôn đốc việc lập, xác nhận hồ sơ cho các hộ gia đình để chuyển cho các phòng, ban tham mưu cấp giấy theo quy định. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn