Tài liệu kỳ họp thứ 4
Ngày cập nhật 23/07/2017
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu
BÁO CÁO UBND THỊ XÃ
123/BC-UBND 03/07/2017 Tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải về 
125/BC-UBND 04/07/2017 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017Tải về 
114/BC-UBND 26/06/2017 Về quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016        Tải về 
113/BC-UBND 26/06/2017 Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017Tải về 
118/BC-UBND 29/06/2017 Công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017Tải về 
119/BC-UBND 26/06/2017 Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khoá VI       Tải về
BÁO CÁO HĐND THỊ XÃ
6/BC-TTHÐND 30/06/2017 Hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017Tải về 
9/BC-TTHÐND 05/07/2017 Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2020Tải về 
11/BC-BPC 06/07/2017 Thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021Tải về 
10/BC-BKTXH 06/07/2017 Thẩm tra Báo cáo của UBND thị xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017Tải về 
12/BC-BPC 06/07/2017 Thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về 
08/BC-KTXH 03/07/2017 Thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016Tải về 
CÁC CƠ QUAN KHÁC
04/TB-UBMT 27/06/2017 Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017Tải về 
26/BC-TAND 22/06/2017 Hoạt động sáu tháng đầu năm 2017 của cơ quan Toà án nhân dân thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế   Tải về
198/VKS-VP 20/06/2017 Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND thị xã Hương Thủy tại kỳ họp thứ 4 HĐND khóa VI  Tải về
72/BC-CCTHADS 26/06/2017 Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017  Tải về
NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 4
01/NQ-HÐND 11/07/2017 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018Tải về 
02/NQ-HÐND 11/07/2017 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại họp thứ 3 HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021Tải về 
03/NQ-HÐND 11/07/2017 Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016Tải về 
04/2017/NQ-HÐND 11/07/2017 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017Tải về 

 

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn