Tài liệu kỳ họp thứ 3 - HĐND thị xã khóa VI
Ngày cập nhật 10/05/2017
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu
8631/QÐ-UBND 30/12/2016 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Phát triển dịch vụ thị xã giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025Tải về 
8632/QÐ-UBND 30/12/2016 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016 – 2020 Tải về 
16/NQ-HÐND 20/12/2016 Nghị quyết Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2017Tải về 
6/2016/NQ-HÐND 20/12/2016 Nghị quyết Về việc thông qua Đề án phát triển dịch vụ thị xã giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025Tải về 
4/2016/NQ-HÐND 20/12/2016 Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017Tải về 
15/NQ-HÐND 20/12/2016 Nghị quyết Về dự toán thu chi ngân sách năm 2017Tải về 
5/2016/NQ-HÐND 20/12/2016 Nghị Quyết Về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016-2020                        Tải về 
15/BC-KTXH 16/12/2016 Báo cáo Thẩm tra về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016, dự toán phân bổ ngân sách năm 2017Tải về 
18/BC-KTXH 16/12/2016 Báo cáo Thẩm tra Đề án và dự thảo nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực thị xã giai đoạn 2016-2020Tải về 
17/BC-KTXH 16/12/2016 Báo cáo Thẩm tra Về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017Tải về 
16/BC-KTXH 16/12/2016 Báo cáo Thẩm tra Đề án và Nghị quyết về phát triển dịch vụ thị xã giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025Tải về 
14/BC-BPC 16/12/2016 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp Chế tại kỳ họp thứ 3 HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021                        Tải về 
190/BC-UBND 15/12/2016 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2016 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017Tải về 
184/BC-UBND 14/12/2016 Công tác thi hành án dân sự năm 2016 và nhiệm vụ công tác năm 2017Tải về 
13/BC-TTHÐND 14/12/2016 Báo cáo Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017Tải về 
186/BC-UBND 14/12/2016 Báo cáo Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND thị xã khoá VITải về 
187/BC-UBND 14/12/2016 Tình hình thực hiện KT-XH năm 2016 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017Tải về 
182/BC-UBND 14/12/2016 Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017Tải về 
10/TTr-HÐND 13/12/2016 Tờ trình Về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2017Tải về 
12/BC-TTHÐND 13/12/2016 Tình hình, kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Thường trực HĐND và các Ban Hội đồng nhân dân thị xãTải về 
439/BC-VKS 03/12/2016 Báo cáo của Viện trưởng Viện KSND thị xã Hương Thủy tại Kỳ họp thứ 3 HĐND khóa VITải về 
35/BC-TAND 30/11/2016 Báo cáo Hoạt động năm 2016 của Toà án nhân dân thị xã Hương ThuỷTải về 

 

Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn