Tài liệu kỳ họp thứ 2-Khoá VI
Ngày cập nhật 09/05/2017
Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/NÐ-CP 06/01/2017
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
791/UBND 13/11/2016
V/v thay đổi mật khẩu tài khoản thư điện tử công vụ
226/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
Không sô 10/11/2016 Mẫu hướng dẫn Về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự
Không s? 04/11/2016 Mẫu HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (dùng cho các trường)
2814a/QÐ-UBND 23/09/2016 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã Hương thủy năm 2015
2591/QÐ-UBND 01/09/2016

Về việc phân công công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

1/2016/QÐ-UBND 30/08/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy
588/UBND 09/08/2016 V/v sử dụng phần mềm Cấp phép xây dựng và Trang thông tin Kinh tế xã hội
95/2016/NÐ-CP 01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
1138/HD-UBTVQH13 03/06/2016 Một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
258/UBND 27/04/2016 V/v đăng ký cấp bổ sung chứng thư số chuyên dụng
869/QÐ-UBND 26/04/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hộ tịch, lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
868/QÐ-UBND 26/04/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
16/CB-UBBC 25/04/2016 Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021
596/QÐ-UBND 25/03/2016 V/v công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế
530/QÐ-UBND 17/03/2016 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Hương Thủy
122/UBND 08/03/2016 V/v sử dụng phần mềm Theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản ban hành
108/UBND 01/03/2016 V/v đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức 4
41 /NQ – HÐBCQG 29/02/2016 Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Xem tin theo ngày  

® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn