Tìm kiếm
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 11/06/2015

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 054.3861263 

 

II.TỔ CHỨC BỘ MÁY

Võ Tuyến - Trưởng Phòng
Điện thoại: 0914210441
Email: vtuyen.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Minh Quang - Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0912260259
Email: nmquang.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Quang Bình - Phó Trưởng phòng 
Điện thoại: 0905635945
Email: nqbinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 

III.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Giáo dục và Đào tạo: tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thị xã  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 112 khách