Tìm kiếm
Đội quy tắc đô thị
Ngày cập nhật 11/06/2015

ĐỘI QUY TẮC ĐÔ THỊ

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 1257 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan:

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
Nguyễn Đình Cường - Đội trưởng 
Điện thoại: 
0905.939.124
Email: ndcuong.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

Phạm Tứ - Đội phó 
Điện thoại: 0914.204.178
Email: ptu.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Giúp UBND thị xã triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý đô thị trên địa bàn thị xã.
- Kiểm tra, giám sát và xử lý những vi phạm trong việc thực hiện quy chế quản lý đô thị về trật tự công cộng, xây dựng sửa chữa các công trình và nhà ở lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.
- Tham mưu UBND thị xã và phối hợp với các đơn vị có liên quan UBND các phường, xã thực hiện việc cưỡng chế đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc không chấp hành quy định về quy hoach phát triển đô thị, quy định về xây dựng và phát triển đô thi.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao.
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.934.102
Truy cập hiện tại 211 khách