Tìm kiếm
Đài truyền thanh
Ngày cập nhật 11/06/2015

Đài Truyền Thanh

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan:  

 

II.TỔ CHỨC BỘ MÁY

 
 
Nguyễn Thị Na - Trưởng đài 
Điện thoại: 
0914481298
Email: ntna.huongthuy@thuathienhue.gov.vn
Nguyễn Xuân Liêm - Phó Trưởng đài 
Điện thoại: 
0914145671
Email: nxliem.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

III.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Giúp UBND thị xã trong việc sản xuất chương trình ổn định, phát sóng ổn định phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống dân sinh, phản ánh và truyên truyền mọi sự kiện diễn ra trên địa bàn thị xã.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp truyền thanh trên địa bàn thị xã; Quản lý các trạm truyền thanh cơ sở, giúp các phường, xã xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp truyền thanh ở cơ sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác của UBND thị xã giao.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 98 khách