Tìm kiếm
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày cập nhật 02/06/2015

PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH và XÃ HỘI

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Địa chỉ cơ quan: 749 Nguyễn Tất Thành, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 0234.3951819 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY