Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy I năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 07/03/2019

Thực hiện nội dung Công văn số 384/BCĐ-SYT ngày 05/03/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy I năm 2019.  UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Qúy I năm 2019, cụ thể như sau:

          I. Kết quả Qúy I năm 2019

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thị xã về việc đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Mùa Lễ Hội Xuân năm 2019.

          - Đã Ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBDN thị xã về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng trên địa bàn thị xã năm 2019.

          - Đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND thị xã về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hương Thủy năm 2019.

          - Đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 06/03/2019 của UBND thị xã về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hương Thủy do đồng chí Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp làm Trưởng ban. Đồng thời chỉ đạo UBND 12 phường, xã kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp làm Trưởng ban.

- Đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND thị xã về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019.

-  Chỉ đạo tiếp nhận, tham mưu thụ lý và trả kết quả việc cấp, cấp lại Giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân và tổ chức theo quy định tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

          Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã chỉ đạo Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tham mưu và ban hành Kế hoạch số 03/KH-ĐKTLN ngày 10/01/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã về việc tổ chức kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Mùa Lễ Hội Xuân năm 2019. 

          2. Công tác truyền thông

- Đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn của thị xã trong việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp; Duy trì chế độ thông tin, báo cáo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho UBND thị xã (qua Phòng Y tế thị xã) theo quy định.

          3. Công tác kiểm tra, giám sát

          Trong Qúy I năm 2019, UBND thị xã đã tổ chức 01 đoàn kiểm tra liên ngành thị xã và chỉ đạo UBND các xã thành lập 07 đoàn liên ngành cấp xã. Tổ chức kiểm tra tập trung tại các chợ đầu mối như: Chợ Phù Bài (xã Thủy Phù); Chợ Phú Bài (phường Phú Bài); Chợ Thần Phù (Thủy Châu); Chợ Thủy Phương; Chợ Thủy Dương … và những cơ sở sản xuất Mứt, Nem, Chả … những mặt hàng chủ yếu được sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán như: nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, bánh, kẹo, mứt, nước giải khát…. Qua các ngày kiểm tra, Đoàn ghi nhận: Đa số hàng hóa ở các chợ đều có nguồn gốc rõ ràng, một số ít chưa có nhãn do chia nhỏ đơn vị đóng gói hàng từ các bao gói lớn hơn; điều kiện VSATTP ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm tương đối đảm bảo; nhận thức về ATTP của chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được nâng cao, có tinh thần trách nhiệm hợp tác với Đoàn kiểm tra. Riêng chợ Phù Bài (Thủy Phù) có quầy tạp hóa của Bà Lê Thị Ngâu Đoàn kiểm tra đã thông báo và đề nghị Ban quản lý chợ cùng UBND xã Thủy Phù tăng cường kiểm tra, nhắc nhở về quy định nhãn hàng hóa, sắp xếp bảo quản và hạn sử dụng của các sản phẩm bánh kẹo tại quầy này. Xét nghiệm nhanh: 03 mẫu Hàn the âm tính 03; 01 mẫu phẩm màu âm tính 01. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn cũng đã lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cho chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm va người dân biết cách phòng chống ngộ độc thực phẩm, lựa chọn thực phẩm an toàn…

          Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội, các bữa ăn đông người theo quy định.

          4. Tình hình ngộ độc thực phẩm

          Trong Qúy I năm 2019, trên địa bàn thị xã Hương Thủy không ghi nhận các trường hợp ngộ độc hoặc nghi ngộ độc thực phẩm.

          II. Kế hoạch Qúy II năm 2019

          1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã.

          2. Triển khai các nội dung liên quan đến Tháng hành động quốc gia vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019.

3. Chỉ đạo Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quản lý có tổ chức bếp ăn bán trú

4. Phối hợp chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường triển khai tập huấn mô hình thức ăn đường phố và và tổ chức ký cam kết thực hiện quy định về an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh thức ăn đường phố tại các địa phương tập trung số lượng lớn loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

          Trên đây là Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy Qúy I năm 2019./.

 

Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.064.299
Truy cập hiện tại 1.002 khách