Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện an toàn thực phẩm năm 2019
Ngày cập nhật 26/12/2019

Thực hiện Công văn số 597/UBND-YT ngày 13 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm. UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm  năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Thủy với một số nội dung sau:

I. Đánh gia chung

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- UBND thị xã Hương Thủy đã Ban hành Kế hoạch “Hành động thực hiện chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030 thị xã Hương Thuỷ”; Ban hành Kế hoạch, công văn chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) theo từng năm.

- Kiện toàn, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP thị xã; Kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cấp xã, phường để tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Tổ chức “Tháng Hành động vì chất lượng VSATTP” theo từng năm; Chỉ đạo đơn vị chuyên môn như: Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Công an thị xã, Đội Quản lý thị trường số 3, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với UBND, Trạm Y tế các xã, phường tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra liên ngành đột xuất và định kỳ trong dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và Mùa lễ hội.

-  Phân cấp trong việc khám sức khỏe, tập huấn, thẩm định và cấp giấy xác nhận kiến thức VSATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP theo quy định (đã cấp giấy chứng nhận cho 170 cơ sở đủ điều kiện).

2. Công tác truyền thông

UBND thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như Phòng Y tế thị xã; Phòng Kinh tế thị xã; Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã; Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã trong việc xây dựng tin bài, tăng cường thời lượng tổ chức thông tin, truyền thông các quy định của pháp luật về VSATTP, các hướng dẫn chuyên môn về phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các kiến thức về lựa chọn thực phẩm đảm bảo VSATTP, cũng như các kiến thức trong thực hành sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm đến rộng rãi người dân trên địa bàn thị xã.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra.

UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như Phòng Y tế thị xã, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra liên ngành trong các dịp như: Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán và Mùa Lễ hội; Tháng Hành động; Tết Trung thu, Lễ hội Điện Huệ Nam, Lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát, .... tập trung vào các nội dung chủ yếu như:

+ Kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).

+ Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn đối với những sản phẩm phải công bố.

+ Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn.

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với những cơ sở có quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

+ Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm có bao gói sẵn đã qua chế biến.

+ Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật ATTP và các Thông tư của các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công thương.

+ Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

+ Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

+ Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm.

+ Việc kinh doanh và sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

+ Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định.

II. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu kém.

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu thụ thực phẩm còn hạn chế.

- Nhiều cá nhân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vì lợi nhuận nên cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP còn phức tạp; công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát lưu thông sản phẩm từ động vật còn hạn chế.

- Hiện nay, ở địa phương sự phân cấp, phân công cụ thể và sự phối hợp giữa các ngành chưa rõ ràng dẫn đến hiệu quả phối hợp liên ngành chưa đạt hiệu quả cao.

2. Nguyên nhân.

Người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu thụ thực phẩm chưa nhận thức đầy đủ về mối nguy hại của thực phẩm không an toàn đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Tập quán ăn uống, đặc biệt là do thu nhập thấp nên tình trạng người tiêu dùng sử dụng thực phẩm giá rẻ, không đảm bảo an toàn còn phổ biến.

- Nguồn cung cấp thực phẩm khá đa dạng và khó kiểm soát.

III. Giải pháp, đề xuất, kiến nghị

1. Giải pháp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP. Thông tin kịp thời các cơ sở vi phạm, các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao kiến thức về vệ sinh ATTP, biết lựa chọn thực phẩm, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các đoàn thể và chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người sản xuất, kinh doanh và nhân dân về thực phẩm an toàn.

- Chú trọng công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể doanh nghiệp, trường học và thức ăn đường phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, liên ngành thường xuyên, nghiêm túc và hiệu quả.

- Duy trì và phát huy vai trò trong chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP từ cấp thị xã đến xã, phường.

2. Đề xuất, kiến nghị.

Tăng cường sự phối hợp giữa Chi cục VSATTP (Sở Y tế) với UBND thị xã.

- Sở Y tế có hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSATTP của thị xã.

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.572.125
Truy cập hiện tại 1.291 khách