Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ QUÝ II NĂM 2019
Ngày cập nhật 08/07/2019

I. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong Quý II/2019

1. Công tác tổ chức, tham mưu, quản lý, điều  hành:

- Tham mưu ban hành các văn bản kế hoạch từng chương trình

+ Kế hoạch Tổ chức ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2019

+ Kế hoạch tổ chức đợt tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ hưởng ứng ngày DSTG.

- Điều hành, chỉ đạo:

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

+ Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức đăng ký lại các CDC KCNSCTBTL tại các xã, phường bị vỡ.

                    + Tiếp tục tổ chức rà soát đối tượng đích để tuyên truyền vận động sử dụng các BPTT mới trong năm.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động về XHH các dịch vụ KHHGĐ, PTTT của ĐA 818/BYT.

          - Tổ chức bộ máy:

+ Tại phòng DS-KHHGĐ: Số cán bộ hiện tại 3/7 (01 HĐ 68). Do

* 01 cán bộ qua làm kế toán thu tại TTYT

* 02 cán bộ nghỉ chế độ thai sản

* 01 cán bộ học nghiệp vụ Dân số

+ Tại xã, phường: 

  • 12/12 Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ; Ban vận động công tác DS-KHHGĐ tại thôn tổ của các xã, phường được kiện toàn; 
  • Đội ngũ CBCT:     - Hiện tại 11/12 xã, phường hoạt động khá tốt (01 CBCT Phú Bài nghỉ thôi việc.

 -Điều chuyển cán bộ Thủy Thanh sang làm công tác DS-

KHHGĐ tại Phú Bài theo QĐ số 492/QĐ-TTYT ngày 31/5/2019. Đang đề nghị tuyển dụng CBCT cho xã Thủy Thanh.

  • Đội ngũ Cộng tác viên: Có 3 CTV xin nghỉ địa phương đang tìm thay thế và tiếp tục kiện toàn.

2. Công tác phối kết hợp thực hiện các chương trình

- Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hoạt động của các chương trình đề án.

3. Kết quả các dự án, đề án:

3.1. Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

- Đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ thường xuyên và kịp thời cho đối tượng tại các xã, phường.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại TYT xã, phường.

 - Số lượng PTTT đã cấp về cho Khoa CSSKSS trong 6 tháng:

+ Vòng: miễn phí: 200 chiếc; tiếp thị xã hội: 300 chiếc

+ Thuốc tiêm tránh thai miễn phí: 300 lọ

- Số lượng PTTT cấp về cho các xã, phường trong 6 tháng:

+ Tiếp thị xã hội: 1.000 cái BCS Yes, 6.000 cái BCS NightHappy; 1.600 vỉ thuốc uống TT NightHappy.

3.2. Tầm soát các dị dạng bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

          3.2.1.  Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Tiếp tục duy trì tại 12/12 xã,phường của thị xã, phối hợp TTYT, Khoa CSSKSS/KHHGĐ, Trạm y tế hàng tháng khám thai kết hợp tư vấn trực tiếp cho phụ nữ mang thai về lợi ích, thời gian, hướng dẫn đi sàng lọc trước sinh và sơ sinh...

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân biết về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện can thiệp, điều trị sớm các bệnh, tật, rối loạn chuyển hóa di truyền ngay trong bào thai và sơ sinh để trẻ sinh ra phát triển bình thường, tránh được hậu quả nặng nề về thể chất, trí nhớ góp phần nâng cao chất lượng dân số. Đã tổ chức nói chuyện chuyên đề cho PN mang thai kết hợp nội dung MCBGTKS: 6/12 buổi gồm có 274 người tham dự.

- Tổng số tham gia sàng lọc trước sinh: 729/852 đạt 85,6%

          - Tổng số tham gia sàng lọc sơ sinh đến ngày 30/6 tại Trung tâm sàng lọc: 130/726 đạt 17,9%;

3.2.2. Đề án Tiền hôn nhân

- Tiếp tục duy trì 14/14 CLB tại các xã, phường và trường (12 xã, phường và 2 trường) Trên cơ sở cung cấp thông tin, dịch vụ DS-KHHGĐ cho VTN/TN, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN góp phần vào giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm và có thai ngoài ý muốn ở các địa phương.

Đã tổ chức 16/28 buổi sinh hoạt câu lạc bộ với 729 người tham dự. NCCĐ về cung cấp dịch vụ 7/12 buổi có 327 người tham dự; NCCĐ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt về cung cấp các thông tin và dịch vụ SKSS/KHHGĐ 14/28 buổi có 629 người tham dự;

- Tổ chức khám sức khỏe Tiền hôn nhân với 549 lượt người được khám

- Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 84/168 lần.

3.2.3. Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động 12/12 CLB giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các xã, phường cung cấp các thông tin về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, biện pháp giảm thiểu về MCBGTKS; các quy định xử lý hành chính về lựa chọn GTKS. Đã tổ chức 26/36 buổi sinh hoạt câu lạc bộ với 1350 người tham dự. Đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về nội dung MCBGTKS: 14/36 buổi gồm có 757 người tham dự.

- Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 72/144 lần.

3.2.4. Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại 10/10 đơn vị Thủy Phương, Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Châu, Thủy Dương, Phú Bài, Thủy Thanh, Thủy Tân, Dương Hòa, Phú Sơn. Đã tổ chức 16/24 buổi sinh hoạt câu lạc bộ với 900 người tham dự.

- Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 60/120 lần.

- Số NCT được khám sức khỏe định kỳ là: 6.276 người.

3.2.5. CLB nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên: Duy trì các hoạt động của câu lạc bộ nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên tại 07 đơn vị: Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Bằng, Thủy Lương, Thủy Tân.  Đã tổ chức 14/21 buổi sinh hoạt câu lạc bộ với 731 người tham dự.

3.3. Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

- Tổ chức rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ trong tháng vào kho dữ liệu điện tử, kết xuất báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã đúng quy định;

- Mô hình CDC KCNSCTBTL: Đến nay có 87/101 cụm trong đó 79 cụm mới đăng ký, 4 cụm đạt 1 năm, 4 cụm đạt 2 năm và tiếp tục tổ chức đăng ký lại các cụm đã vỡ.

          3.4. Đề án 52: Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển.

- Duy trì tốt các hoạt động của ĐA và  đội tuyên truyền lưu động Đề án 52 tại 2 xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù. Đã tổ chức 02 buổi truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình với 74 người tham dự.

3.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đến nay như sau:

  1. Về KHHGĐ (phụ lục kèm theo)

- DCTC: 522/1.200                   đạt tỷ lệ 43,5%      
  - Triệt sản: 29/20                      đạt tỷ lệ 145,0%    

- BCS: 1.848/2.600                    đạt tỷ lệ 71,1%;  

- Thuốc uống: 1.312/1.200        đạt tỷ lệ 109,3%;

- Thuốc tiêm: 196/200               đạt tỷ lệ 98,0%;   

- Thuốc cấy: 18/80                     đạt tỷ lệ 22,5%;     

- Tổng các BPTT: 3.925/5.300  đạt tỷ lệ 74,1%.

  1. Về dân số (phụ lục kèm theo)

- Tổng sinh 6 tháng đầu năm: 726, trong đó con thứ 3 trở lên: 99, chiếm tỷ lệ: 13,64%; giảm 2,16% so cùng kỳ năm 2018.

II. Nhiệm vụ tháng tới:      

- Tiến hành kiểm tra giám sát trước, trong, sau chiến dịch hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2019

- Tập trung các đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao, hướng dẫn kế hoạch tham mưu UBND cùng cấp để tổ chức cung cấp các thông tin về thực trạng, tuyên truyền các nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp tại các thôn/tổ nhằm khắc phục tình trạng MCBGTKS cao.

- Tăng cường truyền thông, vận động đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai chú trọng đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp DCTC, Thuốc cấy, BCS.

- Tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động của các chương trình, đề án đúng tiến độ; phối hợp Hội NCT huy động các cụ tham gia tư vấn dinh dưỡng, nhận quà theo công văn số 826/UBND-YT ngày 04/7/2019.

- Tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, phường đã bị vỡ.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động của các đề án nâng cao chất lượng dân số và tăng cường giám sát các buổi sinh hoạt CLB cũng như các hoạt động của các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

Trên đây là báo cáo công tác DS-KHHGĐ tháng 6/2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019 của thị xã Hương Thủy về công tác DS-KHHGĐ. Trung tâm Y tế thị xã kính trình Chi Cục DS-KHHGĐ tỉnh và các đơn vị liên quan để biết và chỉ đạo./.

 

Đông Quân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.072.981
Truy cập hiện tại 1.426 khách