Tìm kiếm
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 5/19/2014 3:23:32 PM

Ngày 23/12/2014, UBND thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 3915/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại thị xã.
 

Nội dung Quyết định cùng các lĩnh vực hoạt động của UBND thị xã Hương Thủy được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Ban ISO-HuongThuy
       
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.779.233
Truy cập hiện tại 1.568 khách