Tìm kiếm
Kết luận của đồng chí Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo việc giải quyết tình trạng đổ rác thải trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương
 3/28/2019 4:13:43 PM

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo việc đề xuất giải quyết tình trạng đổ rác thải trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương. Tham dự buổi làm việc có: ông Lê Toàn Thắng - Phó giám đốc Sở Xây Dựng, ông Lê Bá Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông   Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Châu Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, ông Nguyễn Văn Chính – Phó chủ tịch UBND huyện Phú Vang, ông Nguyễn Đình Bách – Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị, Đại diện Lãnh đạo các phường An Đông, Xuân Phú, Thủy Vân, Thủy Thanh, Đại diện Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Hương Thủy, UBND thành phố Huế, phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Phú Vang. Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 87/TB-UBND về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Tình trạng đổ rác thải tại Khu đô thị mới An Vân Dương chưa được các ngành, địa phương, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tăng cường giám sát, xử lý dứt điểm vì vậy, vẫn phổ biến và thường xuyên xảy ra; đồng thời, do chồng chéo trong chức năng quản lý, nhiệm vụ phân công chưa cụ thể nên xảy ra tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các quy chế, quy định liên quan chủ động, có trách nhiệm xử lý kịp thời khi xảy ra tình trạng nêu trên.
Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai xây dựng đề án “Thành phố bốn mùa hoa” “Thành phố xanh – sạch – sáng” gắn với việc triển khai chương trình “Chủ nhật xanh” và các hoạt động làm cho Huế đẹp hơn, Khu đô thị mới An Vân Dương với vai trò là đô thị kiểu mẫu phải là khu vực tiên phong đi đầu trong việc triển khai các chủ trương của tỉnh. Cùng với nhu cầu xây dựng, hoạt động đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ tại địa bàn toàn tỉnh nói chung, Khu đô thị mới An Vân Dương nói riêng, vì vậy, việc đổ rác thải tại Khu đô thị mới An Vân Dương phải được xử lý nghiêm túc, dứt điểm, có kế hoạch phù hợp. Nhằm triển khai có hiệu quả, đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý các giai đoạn tiếp theo, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị:
Một số nội dung chung:
- Với vai trò là đơn vị quản lý chung trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương chủ trì, phối hợp với các địa phương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải xây dựng quy định quản lý môi trường đô thị địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2019. Trong đó, thống nhất quy tắc chung trong công tác phối hợp, quản lý và danh mục cụ thể đối với các tuyến đường (danh mục này được cập nhật, thay đổi thường xuyên theo tình hình đầu tư, quản lý, vận hành khai thác);
 - Đề xuất phương án sử dụng quỹ đất được quy hoạch là dải cây xanh tại các tuyến đường (30m), các khu vực quy hoạch các tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng và cho đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông (như giữa tuyến đường 100m,...), báo cáo UBND tỉnh để triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm quản lý;
 - Đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành gồm các Sở ban ngành liên quan, các địa phương, Thanh tra xây dựng, Thanh tra Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Giao thông, Công an tỉnh với vai trò là Tổ công tác của tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương; gắn từng vụ việc vi phạm cụ thể với trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm thông qua trao đổi thông tin bằng các phương thức hiện đại, xử lý nhanh, trực tiếp, hạn chế việc phát hành, gửi nhiều Văn bản, đùn đẩy trách nhiệm nhưng không đơn vị nào chịu trách nhiệm xử lý; báo cáo UBND tỉnh ban hành trước ngày 20/4/2019;
 - Rà soát, đề xuất các vị trí lắp đặt camera để xem xét, cân đối tài chính triển khai thực hiện.
- Trước mắt, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tổ chức dọn dẹp, xử lý các bãi rác đổ thải theo phản ánh của báo chí; hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/3/2019.
- Về đổ thải rác thải xây dựng: 
+ Rà soát các vị trí được thống nhất cho chủ trương đổ thải, kiểm tra, giám sát việc xử lý đổ thải theo đúng nguồn rác thải vật liệu xây dựng, nghiêm cấm việc đổ rác thải sinh hoạt hoặc các loại rác thải khác để có xử lý vi phạm phù hợp.
+ Đối với việc đề xuất đổ rác thải xây dựng của các dự án khác: Ban có Văn bản đề xuất, báo cáo UBND tỉnh các trường hợp theo từng dự án cụ thể (bao gồm quy mô đổ, thời gian, phạm vi khu vực,...). Sau khi được sự thống nhất của UBND tỉnh, thông báo cho các địa phương được biết và quy định rõ lộ trình thực hiện (loại xe, thời gian, đường đi, khối lượng,...) để các đơn vị được biết, thuận lợi trong công tác giám sát, phối hợp quản lý.
- Đối với các tuyến đường đang thi công: phối hợp với Sở Giao thông vận tải có phương án phân luồng, cấm lưu thông để kiểm soát tình trạng đổ rác thải.
2. Trách nhiệm chính trong việc xử lý vi phạm thuộc về các địa phương, yêu cầu UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc phối hợp Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế thu gom rác trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2019 và nghiên cứu cơ chế xử phạt đối với các trường hợp vi phạm để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. Lưu ý nội dung các quy định này ngắn gọn, dễ hiểu để áp dụng phổ biến cho người dân, các tổ chức, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.794.425
Truy cập hiện tại 872 khách