Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thị xã Hương Thủy: 3 phường và 01 xã được công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020
 3/28/2019 4:13:43 PM

Ngày 25/3/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia  về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020. Ở thị xã Hương Thủy có Phường Thủy Châu, Thủy, Lương, Phú Bài và xã Phú Sơn được công nhận là  xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia  về Y tế xã giai đoạn 2018 - 2020.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 593 khách