Tìm kiếm
Phấn đấu thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
 3/18/2019 2:16:16 PM

Đó là một trong những mục tiêu về trong năm 2019 của UBND tỉnh được ban hành tại Kế hoạch số 49/kH-UBND ngày 12/3/2019 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2019
 

 

Theo đó, với các mục tiêu năm 2019 là:

- Tăng thêm ít nhất 10-14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 54-58 xã/104 xã, tương đương với tỷ lệ 51,9%-55,7%. 

- Phấn đấu thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Quảng Điền và huyện Nam Đông có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Danh sách 16 xã phấn đấu về đích trong năm 2019 gồm có: Quảng Lợi, Quảng Thành, Quảng An (huyện Quảng Điền), Thượng Lộ, Thượng Nhật (huyện Nam Đông), Phong Mỹ, Phong Thu, Điền Hòa (huyện Phong Điền), Lộc Hòa (huyện Phú Lộc), Hương Thọ, Hương Phong (thị xã Hương Trà), Thủy Vân (thị xã Hương Thủy), Vinh Thanh, Phú Dương, Phú Thanh (huyện Phú Vang), Nhâm (huyện ALưới). 
- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao (tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, tôi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật,...) nhằm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu có 01-02 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
- Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó cần ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.
- Triển khai xây dựng nông thôn mới ở các thôn của các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện ALưới theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; phấn đấu đến năm 2020 có 50% số thôn trong phạm vi đề án hoàn thành tiêu chí thôn nông thôn mới
* Dự kiến nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình.
Dự kiến tổng vốn huy động:  2.211,3 tỷ đồng. 
Trong đó:
-Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ: 181,3 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách địa phương: 350,0 tỷ đồng.
- Vốn lồng ghép: 75,0 tỷ đồng.
- Vốn tín dụng: 1.500,0 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế,…: 30,0 tỷ đồng.
- Nhân dân đóng góp: 75,0 tỷ đồng.
 

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.509.690
Truy cập hiện tại 1.288 khách