Tìm kiếm
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Ban Thường vụ Thị ủy
 1/8/2019 8:08:59 AM

Thực hiện quy định về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Sáng ngày 07/01/2019, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã (khóa XV). Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Quang - UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Phan Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy triển khai một số văn bản mới của Đảng: Chỉ thị 29-CT/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình mới; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW, ngày 18/12/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 09 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy theo 3 mức “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”, công khai kết quả kiểm phiếu tại hội nghị, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Đây là cơ sở để mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy quyết tâm hơn nữa trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tự điều chỉnh, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác.

Hội nghị cũng đã lấy phiếu đánh giá, xếp loại Đảng bộ thị xã năm 2018; bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Toàn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.295.363
Truy cập hiện tại 27 khách