Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội Người mù thị xã Hương Thủy
 12/4/2018 10:40:08 AM

Ngày 29/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội Người mù thị xã Hương Thủy, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 1998-2018. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.277 khách