Tìm kiếm
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018
 11/16/2018 9:31:22 AM

Ngày 16/11/2018 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018

(Danh sách trúng tuyển ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.035.522
Truy cập hiện tại 3.450 khách