Tìm kiếm
Mặt trận Dương Hòa tăng cường đoàn kết, phát huy tiềm năng, lợi thế xã An Toàn Khu
 11/9/2018 9:24:08 PM

Sáng 08/11/2018, Ủy ban Mặt trận xã Dương Hòa tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kì 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn giúp đỡ của Ban Thường trực UBMT thị xã Hương Thủy, UBMT xã Dương Hòa đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Dân chủ ở cơ sở được phát huy, tạo sự gắn bó, đồng hành giữa các tôn giáo với Mặt trận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Dương Hoà, lần thứ XII, 
nhiệm kì 2019 - 2024
 
Các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động do đại hội XI của Mặt trận xã, nhiệm kì 2013 - 2018 đề ra đều đạt và vượt, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển, thu nhập bình quân đầu người từ 18,07 triệu đồng(năm 2014) lên 32 triệu đồng (năm 2018); đời sống của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao; nhiều hộ khá, hộ giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đến nay còn 3,48% so với 7,39%(năm 2014). Phong trào “Toàn dân dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được UBMT các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận thôn lồng ghép vào các nội dung của cuộc vận động phù hợp, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tai tệ nạn xã hội, từng bước ổn định tình hình, trật tự tại địa bàn dân cư.
Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 30 đại biểu vào UBMT xã khóa XII; Ban Thường trực UBMT gồm 03 vị, ông Phan Hữu Hiền tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức vụ Chủ tịch UBMT xã Dương Hòa khóa XII(2019 - 2024), đồng thời đại hội đã hiệp thương của 06 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân xã Dương Hòa dự đại hội MTTQ thị xã Hương Thủy, nhiệm kì 2019 - 2024.
 
 
UBMT xã Dương Hoà, khoá XII, nhiệm kì 2019 - 2024
 
Những kết quả của Mặt trận xã Dương Hòa, nhiệm kỳ 2013 - 2018 là hết sức to lớn và có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí và điều hành của chính quyền địa phương. Với sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị nên đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015 và được Thủ tướng Chính Phủ quyết định công nhận Dương Hòa là xã An Toàn Khu của Trung ương năm 2017.
 
Hoài Lam
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.035.420
Truy cập hiện tại 3.416 khách