Tìm kiếm
MTTQ phường Thuỷ Châu - tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
 11/2/2018 10:31:05 AM

Nhiệm kì qua(2013 - 2018), dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự hướng dẫn của Ban Thường trực UBMT thị xã Hương Thuỷ, dù trong bối cảnh khó khăn chung của địa phương. Tuy nhiên, Ban Thường trực và UBMT phường Thuỷ Châu khoá VI đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan tăng cường tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,... Từ đó, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, huy động nhân dân tích cực tham gia công tác xã hội hoá các công trình phúc lợi, công tác an sinh xã hội, phong trào tòn dân tố giác tội phạm, góp phần  ngăn chăn và đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội trên địa bàn; mối quan hệ đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau luôn được vun đắp và phát huy từ cộng đồng dân cư, thể hiện nếp sống văn minh, từng bước xây dựng xây dựng phường Thuỷ Châu “ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Bằng nhiều hình thức tập hợp và vận động, Mặt trận phường Thuỷ Châu đã phối hợp xây dựng 15 nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 668 triệu động; thăm hỏi, động viên trên 12.399 suất quà, với số tiền trên 788,2 triệu đồng; duy trì có hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ vốn cho hộ nghèo mượn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững và nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ đột xuất do thiên tai, bệnh hiểm nghèo cũng như tiếp sức cho học sinh nghèo tiếp tục đến trường được quan tâm đúng mức... Từ những việc làm này, đã góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp, nhân văn sâu sắc của dân tộc và giảm dần tỉ lệ hộ nghèo qua các năm, từ tỉ lệ 6,6% của đầu nhiệm kì, nay   xuống còn 3,75%, công tác an sinh xã hội được đảm bảo.
Mặt trận đã phối hợp đồng bộ với các tổ chức thành viên, tích cực vận động 76 hộ dân hiến 30.000m2 đất, hàng trăm cây trồng khác để chỉnh trang đô thị; vận động nhân dân đóng góp hàng trăm ngày công để bê tông hoá, thảm nhựa trên 30,12km đường kiệt, đường giao thông liên tổ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 18 tuyến đường( khoảng 15km)... diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, góp phần thực hiện tốt kế hoạch xây dựng phường “Sáng - xanh - sạch đẹp và không rác thải”. 
Phối hợp Hội đồng tộc trưởng Làng Thần Phù vận động các họ tộc và các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm chung tay cùng địa phương trùng tu Di tích Văn Thánh và Đình Chánh với tổng số tiền huy động bước đầu trên 1,020 tỉ đồng; nhờ sự phối hợp vận động, giáo dục truyền thống tốt đẹp của các họ tộc và từng hộ gia đình, nên tỉ lệ hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hoá hàng năm  đạt từ 95% trở lên, trên 93% tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hoá 5 năm năm liền, tỉ lệ hộ dùng nước máy trên 99,5%, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên. 
Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân với những người có công cách mạng thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền cùng các tổ chức thành viên thăm, tặng trên 1.459 suất quà, với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng, đồng thời xây dựng và sửa chữa 80 ngôi nhà có công cách mạng với tổng giá trị trên 1,8 tỉ đồng...
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận và các Ban Công tác Mặt trận quan tâm tổ chức thực hiện, từng bước hình thành văn hoá tiêu dùng hàng Việt trong người tiêu dùng và nhân dân, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Hoạt động giám sát phản biện xã hội và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động đồng bộ, có hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân. 
Vui mừng với những kết quả đạt được, tại đại hội MTTQ phường Thuỷ Châu lần thứ VII , nhiệm kì 2014 - 2019 (Đại hội điểm của thị xã Hương Thuỷ). Đại hội đã biểu thị sự đoàn kết, nhất trí 100% hiệp thương cử 39 Uỷ viên UBMT, 05 vị trong Ban Thường trực; ông Võ Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ tiếp tục được UBMT khoá VII hiệp thương cử tái giữ chức vụ Chủ tịch UBMT phường Thuỷ Châu khoá VII(2019 - 2024); Đại hội hiệp thương củ 12 đại biểu tiêu biểu cho khối địa đoàn kết toàn dân tộc của Thuỷ Châu dự đại hội Mặt trận thị xã Hương Thuỷ lần thứ IX, nhiệm kì 2019 - 2024.
Để kịp thời ghi nhận, động viên sự tham, đóng góp cho công tác Mặt trận phường Thuỷ Châu nhiệm kì qua, Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng của UBND, UBMT thị xã và phường cho 15 tập thể và cá nhân đã có nhiều cống hiến cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.
 
 
 
Hùng Tiến
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.426.506
Truy cập hiện tại 1.212 khách