Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I – năm 2024
6/5/2024 5:11:11 PM

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Thủy đã ban hành Công văn số 147-CV/BTGTU về đẩy mạnh việc tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I – năm 2024. Theo đó, để Cuộc thi được triển khai sâu, rộng trên địa bàn thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng Cuộc thi; đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi (có file nội dung chi tiết đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Qúy-VP
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.736.702
Truy cập hiện tại 3.285 khách