Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
TTYT thị xã Hương Thủy triển khai Số Hóa Hồ sơ bệnh án trong quá trình triển khai Bệnh án điện tử.
6/3/2024 4:16:33 PM

        Bệnh án điện tử là đột phá quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Việc triển khai bệnh án điện tử (BAĐT) không chỉ mang lại những lợi ích cho người bệnh mà còn mang lại lợi ích cho cả bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh, có ý nghĩa thực tiễn trong việc xây dựng y tế điện tử và chuyển đổi số.

 

     Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy áp dụng bệnh án số hóa (BASH) nhằm rút gọn hồ sơ bệnh án, hình thức rõ ràng và thực hiện song hành việc lưu trữ hồ sơ BAĐT và hồ sơ bệnh án giấy. Trong năm 2022-2023, Ban giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện thí điểm triển khai BAĐT trên phạm vi toàn bệnh viện. Về trang thiết bị, đã nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, Đề suất mua sắm tập trung máy vi tính; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý các khoa, phòng, cán bộ làm công tác chuyên môn. Hiện tại, các dữ liệu đã được phần mềm Âu Lạc (HIS) triển khai. Dự kiến cuối năm 2024, Bệnh viện sẽ hoàn thành việc thực hiện BASH. Năm 2025 tiếp tục hoàn thiện và trang cấp thêm chữ ký số.

     Dù hiện nay trong quá trình triển khai BAĐT vẫn còn những khó khăn, tồn tại do BAĐT là vấn đề mới, các khoa, phòng của bệnh viện chưa có kinh nghiệm, vừa làm vừa học hỏi, rút kinh nghiệm. Một số khoa, phòng chưa quyết liệt; kinh phí triển khai BAĐT còn hạn chế. Để triển khai BAĐT đòi hỏi nhân viên y tế phải thay đổi thói quen, quy trình, thao tác trên hệ thống nên đôi khi còn chậm... 

   Mặt khác, cần hoàn thiện và đồng bộ hệ thống cơ sở pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số trên phương diện quốc gia, nhất là quy định pháp lý cho việc lưu trữ hồ sơ, bệnh án trên môi trường điện tử, thừa nhận các loại giấy phép được cấp trên môi trường mạng. Hỗ trợ ngân sách đầu tư hạ tầng CNTT cho các cơ sở y tế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và mục tiêu chuyển đổi số của ngành y tế. Cơ sở dữ liệu chung của ngành y tế cần sớm được hình thành, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý y tế ở các địa phương với hệ thống dữ liệu y tế quốc gia.

Một số hình ảnh;

                                            

                                            

                                            

                                            

                                             

 

CN.Nguyễn Tiến Vinh - CNTT
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.737.961
Truy cập hiện tại 3.831 khách