Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
9/28/2023 8:35:38 AM

Sáng 27/9, tại phường Thủy Châu, Hội Luật gia thị xã Hương Thuỷ phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, các ban hoà giải, tuyên truyền viên các tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, Luật gia Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung liên quan đến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật đã cụ thể hoá đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” cũng như cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.Hội nghị cũng được phổ biến Nghị định số 59/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
 
Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân nắm vững kiến thức về pháp luật, nâng cao nghiệp vụ hòa giải ở sở; đồng thời nâng cao nhận thức trong việc thực hiện hòa giải và thực hiện dân chủ của người dân trên địa bàn.
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.251.380
Truy cập hiện tại 903 khách