Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020
 1/15/2021 1:56:41 PM

Ngày 13/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã có Quyết định số 02/QĐ-HĐTDVC về việc phê duyệt nội dung ôn tập phỏng vấn tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020

Chi tiết Danh mục tài liệu ôn tập ở file đính kèm

Tập tin đính kèm:
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 1.212 khách