Tìm kiếm
Quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 11/3/2020 9:45:16 AM

Ngày 29/10/2020, UBND thị xã  Hương Thủy ban hành Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại thị xã.

 

Nội dung Quyết định cùng các lĩnh vực hoạt động của UBND thị xã Hương Thủy được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Cẩm Nhung
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 788 khách