Tìm kiếm
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2020
 2/18/2020 2:21:03 PM

Ngày 20/01/2020, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2020

Theo đó, số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2020 như sau (Chi tiết theo casco phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.015.595
Truy cập hiện tại 1.391 khách