Tìm kiếm
Công nhận thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
 8/17/2019 9:40:59 PM

Ngày 13/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1943/QĐ-UBND và Quyết định 1944/QĐ-UBND; Theo đó, công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là xã Thủy Bằng và xã Phú Sơn.

Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 1.848 khách