Tìm kiếm
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp tà soát công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2019
 7/23/2019 4:13:09 PM

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, Uỷ ban nhân dân thị xã tổ chức phiên họp rà soát công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn do đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Tham dự phiên họp có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị : Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường.

Tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thị xã tính đến ngày 17/7/2019 là 198,562 tỷ đồng, đạt 99,28%KH. Một số địa phương đạt kết quả cao như phường Thủy Dương là 156,518 tỷ đồng, đạt 134,93%KH và xã Thủy Bằng là 3,231 tỷ đồng, đạt 138,11%KH; một số địa phương thu còn thấp và chưa thu được tiền sử dụng đất.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường báo cáo tình hình thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

- Đề nghị các phòng, ban, đơn vị căn cứ theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2019 của UBND thị xã về thu tiền sử dụng đất và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2019 để thực hiện.

- Đối với các khu hạ tầng kỹ thuật (Khu HTKT tiếp giáp Hói Cây Sen gia đoạn 2, khu HTKT dân cư Dạ Lê) và các lô đất xen ghép (Tổ 8, Tổ 11 phường Thủy Phương) đã hoàn tất các thủ tục, đủ điều kiện để đấu giá: Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách trong năm 2019.

-  Đề nghị UBND các xã, phường chủ động rà soát và có báo cáo cụ thể đối với các khu đất đang vướng mắc không thể đưa vào đấu giá trong năm 2019; đồng thời, các địa phương đề xuất phương án giải quyết gửi UBND thị xã xem xét, chỉ đạo

Yến Nhi
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 548 khách