Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng-xử phạt
Ngày 01 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3459/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cá nhân có...
 
Ngày 23 tháng 10  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn...
 
Ngày 31 tháng 7  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính...
Ngày 11 tháng 6 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính...
 
Ngày 11 tháng 5  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính ...
Ngày 27 tháng 4  năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính...
 
Ngày 26 tháng 01 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 250a/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính...
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính...
 
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.258.481
Truy cập hiện tại 612 khách