Tìm kiếm
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng-xử phạt
Ngày 28/8/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân...
 
Ngày 21/8/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong...
Ngày 11/7/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định 2027/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai ông...
 
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy là do bà P.T.N.Y (trú tại đường Hàn Thuyên,...
Ngày 19/6/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định 1788/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động...
 
Ngày 29/5, thị xã Hương Thủy tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học năm học...
Ngày 22/4/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định 1032/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực...
 
Ngày 21/3/2019, UBND thị xã ban hành Quyết định 644/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân...
Ngày 18/2/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND Về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân...
 
Ngày 05/01/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND về việc Khen thưởng các tập thể có thành...
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.035.605
Truy cập hiện tại 3.499 khách