Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cải cách hành chính >> Công bố thủ tục hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục (04) thủ tục hành chính mới ban...
 
Ngày 05/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bị bãi...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc Công bố 03 (Ba) thủ tục hành chính...
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính (01 TTHC) trong...
Sáng 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND phê chuẩn Công bố 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực...
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được...
 
Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm...
         
 
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 695 khách