Tìm kiếm
Thông báo
Ngày 25/3/2021, UBND thị xã Hương Thủy đã ban hành Thông báo 43/TB-UBND về việc nhận quyết định tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào...
Ngày 24/02/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Hương Thủy đã có Thông báo số 04/TB-UBBC  về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã...
Ngày 05/02/2021, Hội đồng TDVCSNGD đã có Thông báo số 10/TB-HĐTDVCSNGD về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục...
Ngày 03/02/2021, Hội đồng TDVCSNGD đã có Thông báo số 08/TB-HĐTDVCSNGD về Kết quả phỏng vấn tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo...
Ngày 22/01/2021, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thị xã Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ...
Ngày 15/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy đã có Thông báo số 05/TB-HĐTDVC thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển...
Ngày 15/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đã có Thông báo số 05/TB-HĐTDVCSNGD thông báo triệu tập thí sinh dự...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 674 khách